Tag - bank emisyjny

Entries feed - Comments feed

Thursday, March 9 2017

Banki podległe bankowi centralnemu.

photo__17_.jpg Głównym bankiem, można powiedzieć bankiem wszystkich banków jest bank centralny. Jego role pełni Narodowy Bank Polski. To jemu zawdzięczamy dobrze funkcjonujący system bankowości. NBP ma za zadanie prowadzić cała politykę pieniężną państwa. Jego siedziba znajduje się w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 11/21. Obecnie prezesem banku jest Adam Glapiński. Tylko i wyłącznie Narodowy Bank Polski ma prawo do emitowania pieniędzy i innych znaków pieniężnych Rzeczpospolitej Polskiej. Jego zadaniami jest również organizacja rozliczeń pieniężnych, gospodarowanie rezerwami dewizowymi, a także prowadzenie działalności dewizowej. To NBP prowadzi bankową obsługę budżetu państwa i to on reguluje płynność innych banków. Pełni funkcje banku emisyjnego co oznacza, że zajmuje sie drukowaniem pieniądza, który jest podstawowym środkiem płatniczym w naszym państwie. Wszystkie inne banki są podległe bankowi centralnemu.

Continue reading...