Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu gotówkowego?

W momencie kiedy zdecydowaliśmy się na zaciągnięcie kredytu gotówkowego pierwszym krokiem jest złożenie wniosku, do którego z reguły musimy dołączyć szereg innych dokumentów. To jakie dokumenty będą wymagane zależy przede wszystkim od banku, kwoty i rodzaju zobowiązania, a zatem ostateczna lista wymaganych zaświadczeń może się od siebie znacząco różnić. Istnieje jednak kilka podstawowych dokumentów których będzie od nas wymagał każdy bank.

Dokumenty do kredytu gotówkowego — jakie są wymagane?

Pytanie o to jakie dokumenty są potrzebne do zaciągnięcia kredytu gotówkowego zadaje sobie każdy kto o kredyt gotówkowy wnioskuje po raz pierwszy. W zasadzie dokumenty potrzebne do wzięcia kredytu gotówkowego pokrywają się z tymi, które wymagane są przy staraniu się o kredyt hipoteczny. Do tych najważniejszych z całą pewnością należy dowód osobisty bądź w przypadku cudzoziemców inny dokument potwierdzający tożsamość osoby wnioskującej.

Wszystkie pozostałe dokumenty zależą od wymagań konkretnego banku lub szczegółów oferty na którą się zdecydowaliśmy.

Jednym z najczęściej wymaganych dokumentów, zaraz po dowodzie osobistym jest oczywiście zaświadczenie o wysokości zarobków, które wystawia pracodawca. Na podstawie tego zaświadczenia bank jest w stanie sprawdzić zarówno kwotę wynagrodzenia, jak również rodzaj umowy oraz czas jej obowiązywania.

Inne dokumenty do kredytu gotówkowego, które potwierdzają wysokość naszych zarobków to np. wyciąg z konta, ukazuje on wszystkie transakcje wykonane w konkretnym okresie. Dostarcza on zatem szereg istotnych informacji na temat stałych zobowiązań czy cyklicznych opłat.

Ubiegając się o kredyt gotówkowy często niezbędnym dokumentem jest również zgoda współmałżonka. Jeśli kredyt gotówkowy udzielany jest na wysoką kwotę i nie posiadamy rozdzielności majątkowej musimy liczyć się z tym, że będziemy zobowiązani do przedstawienia takiego dokumentu.

Dowód osobisty niezbędny do otrzymania kredytu gotówkowego

Dowód osobisty to podstawowy dokument, który potwierdzi tożsamość osoby wnioskującej. Mimo iż uważa się, że podobne zadanie spełnia paszport, to w przypadku starania się o kredyt, banki wymagają przedłożenia właśnie dowodu osobistego. W przypadku cudzoziemców wymagana kartę stałego lub czasowego pobytu.

Nie w każdym przypadku bank wymaga fizycznego przedłożenia dowodu. Ubiegając się o niewielką kwotę, zostaniemy jedynie poproszeni o wpisanie danych zawartych w dokumencie, czyli: numer, seria, czy data ważności.

Następnie kredytodawca, chcąc zweryfikować naszą tożsamość, poprosi o wykonanie z osobistego rachunku przelewu weryfikacyjnego na symboliczną kwotę 1 zł.

Wniosek o kredyt gotówkowy

Wniosek o kredyt to najważniejszy element całej procedury, bez niego staranie się o kredyt jest niemożliwe. Zawiera on wszystkie informacje na temat osoby wnioskującej czyli: imię, nazwisko czy numer PESEL, a także te które dotyczą zaciąganego zobowiązania, kwota, okres spłaty czy nazwa produktu.

W większości banków wniosek o kredyt gotówkowy możemy wypełnić online, wchodząc na stronę internetową konkretnego kredytodawcy. Wypełnienie oraz przesłanie wniosku nie jest wiążące i nie zobowiązuje klienta do zawarcia umowy z konkretnym bankiem.

Zaświadczenie o zarobkach

W przypadku kredytów na niewielkie kwoty banki coraz rzadziej wymagają przedstawienie zaświadczenia o zarobkach. Bank potrzebuje jakiegokolwiek dokumentu, potwierdzającego osiągane dochody, a zatem wystarczyć może np. kopia umowy czy promesa od pracodawcy.

Na podstawie tych dokumentów, bank oblicza zdolność kredytową. Starając się o kredyt w banku macierzystym, nie musimy przekładać żadnych dokumentów potwierdzających osiągany dochód, kredytodawca ma wgląd w nasz rachunek bankowy.

They posted on the same topic

Trackback URL : http://czystyzysk.net/index.php?trackback/41

This post's comments feed